ARASSA AGRAM/ВЕС НЕТТО/NET WEIGHT

Umumy agramdan gabyň agramyny aýyrmak arkaly hasaplanýar, şertnamanyň şertlerine laýyklykda ýa-da ylalaşyga görä töleg geçirmek üçin esas hökmünde alnyp biliner.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.