ARASSA BAHA/ЧИСТАЯ ЦЕНА/NET PRICE

Harydyň ýa-da hyzmatyň bahasyndan arzanlamalar we beýleki harajatlar aýrylandan soňra galan bölegi.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.