Daşary ýurt walýutanyň, türkmen manadyna we ABŞ dollaryna bolan gatnaşygy

Pul birligi Gatnaşygy Köpeldiji Bahasy
TÄJIK SOMONISI TJS/TMT 1 0.3091
TÄJIK SOMONISI USD/TJS 11.325

Çeşme:Türkmenistanyň Bankara pul biržasy