Serdar

Maslahat telekeçilik, täjirçilik, maliýe we ykdysadyýet işleri boýunça
Işleri: 100
23.08.2016

Mazmuny

Telekeçilik, täjirçilik, maliýe we ykdysadyýet işleri boýunça hasaplamalar we işiň alynyp barylşy bilen bagly maslahatlar berilýär

Habarlaşmak

buhmodel@gmail.com +99300000000

Ýene-de

Kontent-menejment
Ýazuw-çyzuw
Buhgalter