Cайт Turkmenportal предлагает вакансию Корреспондент для работы на сайте «Туркменпортал»


29.08.2020

Mazmuny

Talaplar: • Habar ýazmagyň ülňülerini bilmek; • Tejribeli internet ulanyjy; • E-poçta bilen işlemek we MS Office programmalaryny bilmek hökmany ukyby; • Aragatnaşyk, teswir ýazmak ukyby; • Açyk çeşmelerde zerur maglumatlary gözlemek ukyby. Borçlar: • Redaksiýanyň görkezmesi boýunça materiallary ýazmak we gaýtadan işlemek. • Söhbetdeşlikleri taýýarlamak we ýazmak. • Täzeden ýazmak, göçürmek. Dilleri bilmek: • Türkmenler we Ruslar (dilden we ýazmaça) hökmany; • Iňlis dili (Aralyk derejeden pes däl). Şertler: • Gowy aýlykly iş, wagtynda aýlyk. • Çeýe iş wagty. • Gyzykly çärelere gatnaşmak ukyby. • Işewür ismurnalistika pudagynda ösmek üçin mümkinçilik. • Türkmenistanyň Zähmet Kodeksine laýyklykda resmi iş. • Amatly we ýyly ofis.

Habarlaşmak

vacancy@turkmenportal.com +99363959603