Goşmak

Programma ýasamak

Web we desktop görnüşinde programmalary ýasamak

Hyzmatyň bahasy: Bahany gürleşmeli
crack_royal@mail.ru 99362615930
864  

Web we desktop görnüşinde programmalary ýasamak

Web we desktop programmalary ýasamak

Hyzmatyň bahasy: Bahany gürleşmeli
crack_royal@mail.ru 99362615930
395  

Web and Desktop developer

Men size islendik görnüşde web hemde desktop programmalaryny ýazyp berip bilýän. Aşgabat şäher.

Hyzmatyň bahasy: Bahany gürleşmeli
arslanezizow@gmail.com +99362749914
775  

Web programmist

Öwreniji, höwesjeň web programmist

Hyzmatyň bahasy: Bahany gürleşmeli
ecmgnt@gmail.com +99361100343
701  

Öz web sahypaňyzy dörediň!

Web saýty döretmekde esasy üns berýän ugrymyz: Howpsyzlykdyr. Bu barada dünýäniň iň soňky tejribelerini öz işlerimizde giňden peýdalanýarys. Döredýän...

Hyzmatyň bahasy: Bahany gürleşmeli
ars.encoder@gmail.com +99363322950
769  

Programmist, programma ýazmak, saýt, Android we IOS da APP priloženiýalary ýazmak. Bahasyny oňuşarys.

Programma ýazmak, saýt, Android we IOS da APP priloženiýalary ýazmak. Bahasyny oňuşarys.

Hyzmatyň bahasy: Bahany gürleşmeli
Işleri: 1000
serdarsapar@yandex.com +99364605943
649