Türkmen-türk banky MHHS boýunça maslahat bermek boýunça bäsleşik yglan edýär.


Türkmen-türk paýdarlar tä­jir­çi­lik ban­ky MHHS-nyň (IFRS) 9 talaplaryny ýerine ýetirmek barada maslahat hyzmatlaryny bermek boýunça bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler 22.01.2021 senesine çenli şu aşakdaky salga ibermelidirler.

Salgymyz: Aşgabat ş. Magtymguly şaýolynyň 111/2-nji jaýy.

Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon bel­gi­le­ri­: (+99312) 93-66-47.

Çeşme: metbugat.gov.tm