Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy damjalaýyn suwaryş ulgamynyň gurnama işlerini ýerine ýetirmek boýunça bäsleşik yglan edýär.


Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy garamagyndaky ekilen bag nahallaryny damjalaýyn suwaryş ulgamynyň gurluşyk-gurnama işlerini ýerine ýetirmek boýunça bäsleşik yglan edýär.

Ähli gyzyklanma bildirýän edara-kärhanalar bäsleşige gatnaşmaga çagyrylýar.

Bäsleşik boýunça teklipler 09.04.2021-nji senesi sagat 18:00-a çenli kabul edilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Garaşsyzlyk şaýolunyň 63-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 48-48-51; 48-48-94.

Çeşme: metbugat.gov.tm