Çärýeklik we aýlyk hökmany tölegler


Türkmenistanyň Salgyt kodeksi esasynda salgyt töleýjiler tarapyndan mart aýy we I çärýek üçin tölenmeli salgytlar we ýygymlar.

Türkmenistanyň Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda Kanuny esasynda, mart aýy üçin hökmany pensiýa ätiýaçlandyrma we meýletin pensiýa tölegleri.

Hasaplamalar boýunça düzülen beýannamalary tabşyrylmaly möhleti​ 20.04.2021 çenli.

Hasaplanan tölegleri amala aşyrylmaly möhlet 25.04.2021 çenli.

* Zähmet haky bilen bagly salgytlar we pensiýa gaznasynyň tölegleri zähmet hakynyň tölenen güni geçirilmeli.