Sport we ýaş­lar sy­ýa­sa­ty mi­nistr­li­gi We­lot­rek bo­ýun­ça dün­ýä çem­pio­na­ty­nyň ge­çi­ril­jek za­ly­nyň be­zeg iş­le­ri­ni ýe­ri­ne ýe­tir­mek bo­ýun­ça bäs­le­şik yg­lan ed­ýär.


Türk­me­nis­ta­nyň Sport we ýaş­lar sy­ýa­sa­ty mi­nistr­li­gi We­lot­rek bo­ýun­ça dün­ýä çem­pio­na­ty­nyň ge­çi­ril­jek za­ly­nyň be­zeg iş­le­ri­ni ýe­ri­ne ýe­tir­mek bo­ýun­ça bäs­le­şik yg­lan ed­ýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligine 2021-nji ýylyň 17-nji maýyna, sagat 18:00-a çenli hat üsti bilen ýüzlenip bilersi­ňiz.

Sal­gy­sy: Aş­ga­bat şä­he­ri­niň S.Türk­men­ba­şy şa­ýo­lu­nyň 54-nji ja­ýy. Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon bel­gi­le­ri: 39-98-15, 39-98-14, 39-98-51.

Çesme: metbugat.gov.tm