“Eni” buraw işlerini geçirmek üçin bäsleşik yglan edýär


«Eni Türk­me­nis­tan Li­mi­ted» kom­pa­ni­ýa­sy № 10093826 — Gu­ýu­la­ry ýap­gyt­la­ýyn bu­raw­la­mak üçin hyz­mat­la­ry ýe­ri­ne ýe­tir­mek bo­ýun­ça bäs­le­şik yg­lan ed­ýär.

Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 12-nji maýyna, sagat 17:00-a çenli.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: viktoriya.nurberdiyeva@eni.tm we karamat.reimbayeva@eni.tm) ibermelidir.

Çeşme: metbugat.gov.tm