Gurluşyk we binagärlik ministrligi atçylyk toplumynyň durkyny täzelemek işleri boýunça tender yglan edýär


Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi “Türkmen atlary” döwlet birleşiginiň buýurmasy esasynda Balkan atçylyk sport toplumynda,Tehniki tabşyryga laýyklykda, durkuny täzelemek işleri boýunça bäsleşik yglan edýär.

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Haýyşnamalar bildiriş çap edilen gününden başlap, 2021-nji ýylyň 1-nji iýulyna çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefonlar:44-46-36, 44-46-64, 44-46-77.

Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly 84.

Çeşme: metbugat.gov.tm