“Türkmengeologiýa” material-tehniki serişdeleri satyn almak boýunça tenderiň möhletini uzaldýar


“Türkmengeologiýa” döwlet konserni Türkmenistanyň nebitgaz toplumyny harytlar bilen üpjün edijileri bäsleşik (tender) esasynda kesgitleýän Toparyň adyndan material-tehniki serişdeleri satyn almak boýunça halkara tenderiň 01/21 möhletini uzaldýar.

Lot №3 – Elektrotehniki, geofiziki, dolandyryş we ölçeg enjamlary, aragatnaşyk serişdeleri we gurluşyk materiallar.

Tendere gatnaşmak üçin teklipleri tabşyrmak 2021nji ýylyň 21-nji iýunyna ýerli wagt bilen sagat 12.00-a çenli uzaldylýar.

Adres: Aşgabat ş. Arçabil şaýoly 56-njy jaý.

Elektron adres:: turkmengeology@online.tm;

Habarlaşmak üçin telefonlar : 40-34-52, 40-34-54, faks: 40-34-53,

tehniki soraglar boýunça: 40-39-05.

Çeşme: metbugat.gov.tm