ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkezi gorag serişdelerini üpjün etmek boýunça tender yglan edýär


ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkezi (RFQ_TUR_003_2021) belgili “şahsy gorag serişdelerini üpjün” etmek boýunça täjirçilik tekliplerini tabşyrmaga çagyrýar.

Tender resminamalaryny almak üçin görkezilen elektron salgy boýunça ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkezine ýüz tutmaly.

Täjirçilik teklipleri 2021-nji ýylyň 30-njy iýuna ýerli wagt bilen 14.00 çenli kabul edilýar.

Elektron salgysy:

info_tm@osce.org;

Türkmenistan, Aşgabat ş.

Çeşme: metbugat.gov.tm