Türkmenistanyň Energetika ministrligi elektrik stansiýany gurmak boýunça tender yglan edýär


Türkmenistanyň Energetika ministrligi, Balkan welaýatynyň Serdar etrabynda 10 MWt kuwwatly gibrid gün we ýel elektrik stansiýasyny dolulygyna gurmak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär.

Lot №1 - Balkan welaýatynyň Serdar etrabynda 10 MWt kuwwatly gibrid gün we ýel elektrik stansiýasyny dolulygyna gurmak

Lot №2 - “Serdar” 220 kW podstansiýasyndan birzynjyrly 110 kW elektrik stansiýany gurmak üçin enjamlar we materiallar bilen üpjün etmek

Tendere gatnaşmak üçin Türkmenistanyň energetika ministrliginiň edarsyna ýüz tutup bilersiňiz.

Tendere gatnaşmak üçin teklipler 2021-nji ýylyň oktýabr aýynyň 04-ne sagat 16:00 çenli kabul edilýär.

Bäsleşik teklipli bukjalar hasaba pul serişdeleri geçirilenden soňra seljerilip başlanýar.

Habarlaşmak üçin telefonlar: 37-94-31, 37-94-33.

Adres: Türkmenistan, Aşgabat ş. k. 2022, 55.

Çeşme: metbugat.gov.tm.