Miwe bagçylygy satylýar


Kaka etrabynda meýdany 50 gektardan ybarat bolan miwe bagçylygy satylýar. Ähli şertler üpjün edilen. Oturdylan agaçlaryň ýaşy: 3 ýyl. Bagyň daşyna doly tordan germew çekilen. 15 gektar ýerde sapylan we Türkiýeden getirilen dört sort alma agaçlarynyň 30000 düýbi, 2000 düýp dürli (pisse, badam we .m.) agaçlar oturdylan. Galan 35 gektarda bejerilen. Baga seretmek üçin tehnika we asma enjamlar bar. Damjalaýyn suwaryş ulgamy tutuş 15 gektara çekilen, geomembrana bilen örtülen 2400 m3 howdan. Ýaşamak üçin jaý 170m2, santehnika we ýaşamak üçin ähli şertler bilen üpjün edilen. Elektrik togy çekilen, transformator 400 kWa, 2 guýy, nasos stansiýasy.

Habarlaşmak üçin telefon: +93362183663.