Maý 2021 önümçilik senenama

8/40 = iş sagady 150, iş güni 19

7/40 = iş sagady 156, iş güni 22

6/36 = iş sagady 144, iş güni 24

Dynç günleri;

18 maý - Konstitusiýa we Döwlet baýdagynyň güni

13 maý - Oraza baýramy

Bellenilýän baýramçylyklar;

9 maý - 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunyň Ýeňiş güni

25 maý - Aşgabat şäheriniň güni

29 maý - Polisiýa işgärleriniň güni

30 maý - Türkmen halysynyň baýramy