Sentýabr 2020 önümçilik senenama

8/40 = iş sagady 168, iş güni 21

7/40 = iş sagady 167, iş güni 24

6/36 = iş sagady 150, iş güni 25

Dynç günleri;

27 sentýabr - Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni

Bellenilýän baýramçylyklar;

1 sentýabr - Bilimler we talyp ýaşlar güni
12 sentýabr - Energetika senagatynyň işgärleriniň güni
30 sentýabr - Milli Howpsuzlyk Edaralarynyň işgärleriniň güni