Bitaraplyga bagyşlanan halkara işewürlik forumy we sergisi

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan işewürlik forumy we sergisi.

Geçirilýän ýeri: Türkmenistan, Aşgabat şäheri, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy.

Geçirilýän wagty: Dekabr aýy.

Guramaçylar: Türkmenistanyň Söwda we Daşary ykdysady gatnaşyklar ministrligi, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi.

Habarlaşmak üçin: Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy, Aşgabat şäheri, Çandybil şaýoly 143

Telefon belgiler: +993 12 39 88 81; +993 12 39 88 82; +993 12 39 88 83; +993 12 39 88 84; +993 12 39 88 92;

Faks belgi: +993 12 39 89 20.

Çeşme: www.cci.gov.tm