Aýlyk hökmany tölegler


Türkmenistanyň Salgyt kodeksi esasynda noýabr aýy üçin salgyt tölegleri.

Türkmenistanyň Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda Kanuny esasynda, noýabr aýy üçin hökmany pensiýa ätiýaçlandyrma we meýletin pensiýa tölegleri.

Hasaplamalar boýunça düzülen beýannamalary tabşyrylmaly möhleti​ 20.12.2020 çenli.

Hasaplanan tölegleri amala aşyrylmaly möhlet 25.12.2020 çenli.

* Zähmet haky bilen bagly salgytlar we pensiýa gaznasynyň tölegleri zähmet hakynyň tölenen güni geçirilmeli.