Gurluşyk ministrligi Jebel şäherçesiinde täze howa menzilini gurmak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär


Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Jebel şäherçesiinde täze howa menziliniň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär.

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri aşakda görkezilen salgy boýunça 2021-nji ýylyň 26-njн ýanwaryna çenli kabul edilýär.

Adres: Aşgabat ş. Arçabil şaýolunyň 84-nji j.Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirligi.

Habarlaşmak üçin telefonlar : 44-46-36, 44-46-64, 44-47-56.

Çeşme: metbugat.gov.tm