Eni ulaglar bilen üpjün etmek boýunça bäsleşik yglan edýär


«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy №10093204 — Ýö­ri­te mak­sat­ly ulag se­riş­de­le­ri (ýük gö­te­ri­ji aw­tou­lag­la­ry) bi­len üp­jün et­mek bo­ýun­ça tender yglan edýär.

Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 27-nji ýanwaryna çenli, ýerli wagt bilen sagat 17:00-a çenli.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna ibermelidir.

Elektron salgysy: Moez.Sdouga@eni.tm и Toyli.Geldynazarov@eni.tm.

Çeşme: metbugat.gov.tm