“Eni” ýerine ýetirmeli hyzmatlar boýunça bäsleşik yglan edýär


«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № — 10078572-02 — gu­ýu­la­ry düýp­li abat­la­ýyş iş­le­ri üçin ma­ýyş­gak tur­ba­ly des­ga we azo­dy na­sos ar­ka­ly dol­dur­ma des­ga­sy bi­len ýe­ri­ne ýe­tir­me­li hyz­mat­lar bo­ýun­ça tender yg­lan ed­ýär.

Bäsleşigiň möhleti 2020-nji ýylyň 22-nji ýanwaryna çenli, ýerli wagt bilen sagat 17:00-a çenli.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna ibermelidir.

Elektron salgysy: mekan.allaberdiyev@eni.tm, moez.sdouga@eni.tm.

Çeşme: metbugat.gov.tm