ARIFMETIKI ŞKALA/АРИФМЕТИЧЕСКАЯ ШКАЛА/ ARITHMETIC SCALE

Bahalaryň ýokarlanyş derejeleriniň bir-birine deň görkezilýän şkalalary. Arifmetik şkalalar ýarym logarifmik şkalalara garanyňda has giň ulanylýar.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.