BANKYŇ KARZ (GAÝTARYJYLYK) UKYBY/КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ БАНКА/ BANK'S CREDITWORTHINESS

Mysal üçin, borçnama kagyzlarynyň (resminamalaryň) bazarynda bankyň karz alyjy hökmünde öz borçlaryny ýerine ýetirijilik ukyby.

 

Ykdsadyýet we dolandyryş bilimleri terminlogiýa sözlügi. Aşgabat: Ylym, 2010.