//

Biznes

//

Maliýe

Nagt däl tölegler barada näme bilmeli

Döwrebap dünýäde iri möçberli telekeçilik işini alyp baranyňda, satyn alynýan ýa-da satylýan harytlar we hyzmatlar üçin hasaplaşyklary diňe nagt pulda hasaplaşyp ýörmek ýa-da bank hasabyny açman işlemek mümkin däl bolsa...