//

Biznes

//

Maliýe

Her bir adam üçin ykdysadyýet barada gerek boljak maglumatlar

Döwrebap adamyň gündelik durmuşynda ykdysadyýet bilen bagly telewideniýede, radioda, internetde başga-da KHBS​ okaýan ýa-da eşidýän köp dürli soraglary bolýar, käbir ykdysady we maliýe temalara düşünmeklik üçin biziň taýýarlan adalgalarymyzyň üstünde durup...